Actueel

Categorieën

Terug
jul 11, 2016 |
Dorpsplan,  |
secretariaat

Uitslag enquête toekomst onderwijs Zwartebroek-Terschuur

Als gevolg van de uitkomst van de startbijeenkomst heeft Plaatselijk Belang aan de Dorpswerkgroep gevraagd om dit verder te onderzoeken. ‘Wat is de wens van de ouders ten aanzien van de toekomst van het basisonderwijs in de dorpen?’ is de centrale vraag die hieraan ten grondslag ligt. Om dit te verduidelijken is besloten een enquête te houden onder alle ouders in Zwartebroek-Terschuur met kinderen van 0-12 jaar.