Skip to Main Content
Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur


Gemaakt door Gast
Gemaakt op 19 okt 2022

Op de bres voor ruimte voor boeren

Agrariërs maken onderdeel uit van de landelijke agrarische uitstraling en daarom moeten de huidige boerenbedrijven zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Denk aan:
• Ruimte voor agrariërs en landelijke uitstraling in de omgeving behouden.
• Woningbouw in de buitengebieden concentreren bij bestaande woningbouw of nabij de dorpsgrenzen om zo agrarische gronden te behouden en boeren de ruimte te geven.
• Nieuwe (lokale) (niche)markten zoeken en ontplooien voor agrarische producten/ bedrijven
• Nevenactiviteiten voor de agrariërs vanuit gemeentelijk oogpunt makkelijker mogelijk maken

  • Bestanden toevoegen
  • Plaatselijk Belang
    Marco van de Veen
    24 okt 2022

    Dit is een speerpunt waar Plaatselijk Belang zich continue voor inzet.

    Zie ook bit.ly/dorpsplan2016-resultaten