Skip to Main Content
Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur


Status In ontwikkeling
Themas Veilig
Gemaakt door Gast
Gemaakt op 19 okt 2022

Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg

Verhogen van de verkeersveiligheid en verbeteren oversteekbaarheid op het kruispunt

 • Bestanden toevoegen
 • Plaatselijk Belang
  Marco van de Veen
  24 okt 2022

  Herontwikkeling van de kruising is gepland.

  Een bericht uit de Barneveldse Krant


  TERSCHUUR De verkeerssituatie op de Hoevelakenseweg in Terschuur moet zo dringend worden aangepakt, dat het Barneveldse gemeentebestuur de herinrichting ervan naar voren haalt. Er worden tijdelijke maatregelen genomen om de situatie iets te verbeteren.

  Normaal gesproken wordt geld voor dergelijke infrastructurele project tegen de zomer beschikbaar gesteld, bij de behandeling van de Kadernota en in het najaar definitief bij de begrotingsbehandeling. Dat vond het college te lang duren, gezien de ernst van de situatie op de Hoevelakenseweg. Recente ongevallen spelen hierin mee, zo zei wethouder Hans van Daalen afgelopen donderdag bij de commissievergadering Grondgebied. In november kwam er bij een botsing een fietser om het leven. Het college heeft er daarom voor gekozen om de gemeenteraad al komende maand te vragen de acht benodigde acht ton voor het project ter beschikking te stellen, zodat de gemeente nu al verder kan met de planontwikkeling.

  Deze aanpak stelde het CDA voor een dilemma. Raadslid Gert Bouwman wilde meer inzicht in hoe de toekomstige situatie op de Hoevelakenseweg eruit gaat zien. ,,Wij willen graag, voordat het werk wordt uitgevoerd, weten hoe de situatie wordt”, zei Bouwman. ,,Dat zie ik in de plannen nog niet terug. We zijn bang voor eenzelfde situatie als de Burgemeester Kuntzelaan.” Dat kruispunt in Barneveld werd jaren geleden aangepakt, maar er zijn nog veel twijfels over de verkeersveiligheid. ,,We willen graag dat het hier in één keer goed gebeurt.”

  Wethouder Van Daalen begreep de vraagtekens van Bouwman, maar kon nog niet veel concreets zeggen over hoe de weg exact wordt ingericht. ,,Het klopt dat er nu nog veel vaag is. Er moet nog veel onderzocht worden. We hebben ook gezegd: in dit geval willen we niet wachten, maar we willen het naar voren halen. Eerder hebben we er als college ook wel eens voor gekozen dat we u aan het eind van het traject voorstelden wat we gingen doen. Voordeel daarvan is dat helemaal helder is wat er te gebeuren staan, maar dan heb je weinig uitwijkmogelijkheden meer om aandachtspunten mee te geven. Ik wil u toezeggen dat we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.”

  De aanpak staat gepland voor 2023. Duidelijk is dat de snelheid ter plekke wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur en dat het wegdek in klinkers wordt uitgevoerd. Bewoners worden de komende tijd bij de te ontwikkelen plannen betrokken, zo gaf Van Daalen aan. Verschillende raadsleden vroegen zich af welke tijdelijke maatregelen er getroffen worden om de situatie tot die tijd veiliger te maken. ,,Daar zetten we deels nu al op in”, reageerde ambtenaar Edwin Elgersma. Het snelheidsdisplay wordt ingezet, op verschillende plekken. Ook staan we in contact met de politie over handhaving. Dat kan niet constant, maar we proberen met kleinschalige maatregelen iets te doen aan de snelheid.” Voor fietsers wordt de situatie mogelijk met bebording tijdelijk verbeterd, daar wordt nog naar gekeken.

  Sluipverkeer krijgt ook nadrukkelijk de aandacht van de gemeente in de nieuwe situatie. Inwoners van Terschuur ervaren daar veel hinder van. ,,Het terugdringen hiervan is echt een van de belangrijkste doelen”, zei wethouder Van Daalen. ,,De snelheid wordt verlaagd, daarmee wordt het traject in GPS-systemen een tragere verbinding en is het een minder aantrekkelijk alternatief.” Marleen Blankenburg (Lokaal Belang) maakte zich zorgen, met name voor de periode waarin de knooppunten A1/A30 en Hoevelaken worden aangepakt. Elgersma reageerde dat omleidingen, bij dergelijke rijksprojecten, ook via rijkswegen worden afgehandeld. Van Daalen voegde daaraan toe: ,,We gaan daar goed monitoren. Er ligt een afspraak met Rijkswaterstaat dat, als daar zaken niet goed zouden gaan, er maatregelen worden genomen om ongewenst gedrag aan te pakken.”