Skip to Main Content
Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur


Themas Veilig
Gemaakt door Gast
Gemaakt op 1 nov 2022

Snelheid maatregelen Damweg

Er wordt op de Damweg structureel te hard gereden zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Er moeten meer snelheid beperkende maatregelen genomen worden.
  • Bestanden toevoegen