Skip to Main Content
Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur


VOEG EEN NIEUW IDEE TOE

FILTER OP THEMA

Landelijk groen karakter

7 van 40 worden getoond

Op de bres voor ruimte voor boeren

Agrariërs maken onderdeel uit van de landelijke agrarische uitstraling en daarom moeten de huidige boerenbedrijven zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Denk aan:• Ruimte voor agrariërs en landelijke uitstraling in de omgeving behouden.• Wonin...
5 maanden geleden in Landelijk groen karakter 1

Groene energie OK, maar landschapsvervuiling NEE

Duurzaamheid is belangrijk maar mag niet ten koste gaan van het natuurlijke, groene en streekeigen landschappelijke karakter in en om de dorpen.
5 maanden geleden in Landelijk groen karakter 3

Klompenpad Kidsproof maken

Kinderen uitdagen in de natuur door een klein deel van het klompenpad in te richten als een natuurspeeltuin, waarbij de nadruk ligt op natuurlijke materialen. Of een verkorte route binnen het huidige klompenpad met elementen tussendoor.
12 dagen geleden in Landelijk groen karakter 0

Ruiterpaden in de natuur om vrij met een paard te kunnen lopen

• Onderzoeken waar de behoeften van ruiters liggen, waar ze wel mogen lopen en waar niet • Onderzoeken wat de terreinbeheerders of grondeigenaren in de regio willen
5 maanden geleden in Landelijk groen karakter 1

Aandacht voor groen buitengebied en groen in de dorpen

Het natuurlijke, groene en streekeigen landschappelijke karakter in en om de dorpen is belangrijk om de ruimtelijke kwaliteit en de landelijke agrarische uitstraling te behouden. Denk aan: Behoud van het huidige groen in en om de dorpen Meer aanda...
5 maanden geleden in Landelijk groen karakter 2

Uitbreiding van de klompenpad/wandelpaden

Behoud van het klompenpad, en mogelijk zelfs uitbreiding • Financiële middelen genereren om werkgroep van het Terbroekse klompenpad te ondersteunen om de paden te onderhouden. • Onderzoeken waar de middelen vandaan kunnen komen wanneer Plaatselijk...
5 maanden geleden in Landelijk groen karakter 0

Dorpskarakter en landschaps-structuur

Het behouden van cultuurhistorisch dorpsaanzicht van beide dorpen. Denk aan:• Inventariseren van kenmerkende gebouwen/aanzichten van de dorpen en te onderzoeken hoe deze voor de dorpen voor komende generaties behouden kunnen blijven (d.m.v. besche...
5 maanden geleden in Landelijk groen karakter 1