Skip to Main Content
Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur


Plaatselijk Belang

Al bijna honderd jaar behartigt Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur politiek onafhankelijk de belangen van de karakteristieke dorpen met hun nabije omgeving. Boeren, burgers en buitenlui? Samen staan we sterk(er)! Eendracht maakt kracht! Dat kan gaan over woningbouw, verkeersveiligheid, de vernieuwing van speeltuintjes voor onze jeugd, een nieuwe sporthal, maar ook de energietransitie van Terbroek.​


Vergaderingen

Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen komen alle onderwerpen aan de orde die bij Plaatselijk Belang zijn binnengekomen, of waarvan de gemeente een mening wil horen. Tevens houden wij jaarlijks onze ledenvergadering.

Van 19:30 - 20.15 uur vergadert het Plaatselijk Belang samen met Mark van Voorthuizen (wijkagent) en vanuit de gemeente Lysette Lubbers als wijkplatformcoordinator. De vergaderingen van het wijkplatform zijn openbaar.

De vergaderdata voor 2022:

  • 10 maart

  • 24 maart (algemene ledenvergadering)

  • 19 mei

  • 8 september

  • 24 november


Contact

Per adres: Wielweg 17, Zwartebroek
info@zwartebroekterschuur.nl

Bestuur

Voorzitter
Robert de Goeij
Stoutenburgerweg 18A, Terschuur

Secretaris
Marco van de Veen
Wielweg 17, Zwartebroek

Penningmeester
Wilco van Deuveren
Reijer Bronsstraat 15, Terschuur

Algemeen
Jaco van de Berg
Hendrik van de Craatsstr 39, Terschuur

Algemeen
René Vaarkamp
Reijer Bronsstraat 14, Terschuur

Historie

Al bijna 100 jaar is Plaatselijk Belang een begrip in onze dorpen Zwartebroek en Terschuur. Voor die tijd was er de Rijwielpadvereniging. Deze had als doelstelling: het onderhoud van rijwiel-en voetpaden. Op verschillende plaatsen werd een hoeveelheid grint en leem gestort om de ontstane gaten te dichten, dit werk werd gedaan door de leden van de vereniging.

Op 1 oktober 1925 kwam de oprichting tot stand onder de naam Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur. In 1945 vond er een samenvoeging plaats met de Wegenvereniging. In de loop van de jaren is Plaatselijk Belang breed georiënteerd in vele zaken die voor onze dorpen van belang zijn.

In 2003 zijn in de gemeente Barneveld wijkplatforms opgericht. Aangezien er in Zwartebroek Terschuur al een Plaatselijk Belang bestond die de belangen van de bewoners behartigd is het wijkplatform hieraan toegevoegd. De lijnen met de gemeente zijn hierdoor korter geworden. Het wijkplatform bestaat uit de leden van Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur en vanuit de gemeente Barneveld de wijkplatformcoordinator en de wijkagent.