Speeltuintjes Terschuur

Wat gaan we doen?
Het vervangen van de speelplekken in Terschuur staat op de planning voor eind 2021. Wij willen graag eerder aan de slag! Hoe?
Via "Right to Challenge" (R2C) kunnen bewoners zelf taken van de gemeente overnemen. Bijvoorbeeld als ze denken dat het slimmer, sneller, beter, goedkoper of anders zou kunnen. Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur heeft hiervoor een werkgroep gevormd. In deze werkgroep zitten ouders met kinderen van 0-18 jaar die deze uitdaging wel willen aangaan. De gemeente Barneveld heeft het plan van de 'werkgroep Speeltuintjes Terschuur' goedgekeurd! Met gezamenlijke inzet en lokale betrokkenheid kunnen de speelplekken in Terschuur mogelijk dit jaar al vervangen worden!

Meningen en ideeën vanuit bewoners zijn belangrijk. Dit vormt namelijk de basis voor het speeltuinontwerp dat door de geselecteerde leverancier wordt opgesteld. De leverancier maakt met de ideeën van de bewoners en binnen het vastgestelde budget een ontwerp van de speelplekken. Laat je stem dus horen via de enquête en de bijeenkomsten in de wijk!

Doe de enquete

(Stap 1) Enquête - Samen genieten
Wat is er nodig om samen fijn en veilig te kunnen spelen? En daar ook als omwonenden van te kunnen genieten? Wij willen u en jou aan het denken zetten via een enquête. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om de enquête in te vullen. Daarom komen we binnenkort persoonlijk bij u langs! Heeft u ons gemist? Geen probleem, de enquête is ook online in te vullen voor iedereen vanaf 6 jaar. Wilt u als ouder ook uw kinderen actief bij de enquête betrekken?
Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van de enquête, neem dan contact op met iemand van de werkgroep.

Stap 2
Wat zijn de wensen en eisen van de kinderen, de ouders en de omwonenden? Hier willen we tijdens de wijkbijeenkomsten aandacht aan geven.

Stap 3
Zelf een schets maken? Dat kan! Op de eerste bijeenkomst delen we plattegronden uit zodat u en jij thuis alvast aan de slag kunnen. Deze schets mag toegelicht worden tijdens de schetsavond. Ook de leverancier licht op deze avond zijn schetsontwerp toe. Na deze tweede bijeenkomst kunnen alle bewoners reageren op de voorlopige ontwerpen. Er kunnen dan nog kleine aanpassingen gedaan worden.

Het definitieve ontwerp is ook echt definitief!
Staan alle jonge en oudere neuzen dezelfde kant op? Zijn we het eens over de voorlopige ontwerpen? Dan kan de leverancier beginnen en zien we de nieuwe speelplekken snel in Terschuur verschijnen!

Op de hoogte blijven?
Klik hier en like onze facebookpagina

We verwerken uw gegevens om ideeën en wensen te verzamelen mbt de speelplekken in Terschuur. Als de speelplekken gerealiseerd zijn worden de gegevens vernietigd.