1510 inwoners

1337 hectare

785 personenauto's

Terschuur

Het dorp Terschuur behoort naast Zwartebroek, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen Stroe, De Glind, Kootwijk en Barneveld tot de gemeente Barneveld. Het inwoneraantal van de gemeente was 51.486 (per 1 januari 2008). Het inwoneraantal van Terschuur 1.500 (per 1 januari 2008). Terschuur beschikt over een interessant heden en een rijk verleden. Terschuur dankt zijn ontstaan aan de oude Hessenweg welke liep van Amsterdam via Amersfoort naar Deventer.

Aan de tijd dat er voor het gebruik van de weg moest worden betaald herinnert nog de boerderij De Tolboom. De tot het Batenburgse pandschap behorende Landtol van Terschuur was een fel begeerde bron van inkomsten, die graag van de hertog van Gelre werd gepacht. Als pachter wordt in 1518 Berruw van Estvelt genoemd. De pachters woonden waarschijnlijk in het huis Terschuur. Lange tijd woonde de tolgaarder in het huisje aan de Hoevelakenseweg, waarop nog steeds de afstanden naar nabijgelegen plaatsen te lezen zijn.

Tot voor kort verwees ook de naam Voermans Welvaren van het plaatselijke café naar het belang dat deze weg ooit had. Ook het momument 'de voerman' (gemaakt door Gert Prins) op de hoek van de Hoevelakenseweg en de Eendrachtstraat verwijst naar die tijd. Wie van Terschuur naar Achterveld rijdt passeert de Kallenbroekermolen of Den Olden Florus. Het is een houten standerdmolen, in ieder geval al genoemd in 1545. De huidige molen dateert waarschijnlijk uit 1633. Officieel bestaat Terschuur pas sinds 1930; daarvoor maakte het deel uit van de veel oudere buurtschap Zwartebroek.

Voor meer informatie:
Zwartebroek en Terschuur... tussen stuwwal en heuvelrug

Voerman Terschuur