HISTORIE

Al bijna 100 jaar is Plaatselijk Belang een begrip in onze dorpen Zwartebroek en Terschuur. Voor die tijd was er de Rijwielpadvereniging. Deze had als doelstelling: het onderhoud van rijwiel-en voetpaden. Op verschillende plaatsen werd een hoeveelheid grint en leem gestort om de ontstane gaten te dichten, dit werk werd gedaan door de leden van de vereniging.

Op 1 oktober 1925 kwam de oprichting tot stand onder de naam Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur. In 1945 vond er een samenvoeging plaats met de Wegenvereniging. In de loop van de jaren is Plaatselijk Belang breed georiënteerd in vele zaken die voor onze dorpen van belang zijn.

In 2003 zijn in de gemeente Barneveld wijkplatforms opgericht. Aangezien er in Zwartebroek Terschuur al een Plaatselijk Belang bestond die de belangen van de bewoners behartigd is het wijkplatform hieraan toegevoegd. De lijnen met de gemeente zijn hierdoor korter geworden. Het wijkplatform bestaat uit de leden van Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur en vanuit de gemeente Barneveld de wijkplatformcoordinator en de wijkagent.