Vergaderingen

Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen komen alle onderwerpen aan de orde die bij het Plaatselijk Belang zijn binnengekomen, of waarvan de gemeente een mening wil horen. Tevens houden wij jaarlijks onze ledenvergadering.

Van 19:30 - 20.15 uur vergadert het Plaatselijk Belang samen met Marco Kramer (wijkagent) en vanuit de gemeente Lysette Lubbers als Wijkplatformcoordinator. De vergaderingen van het Wijkplatform zijn openbaar.

De vergaderdata's voor 2020:

  • 23 januari
  • 5 maart (ledenvergadering)
  • 14 mei
  • 10 september
  • 5 november

Vergaderingen Plaatselijk Belang