1235 inwoners

726 hectare

635 personenauto's

Zwartebroek

Het dorp Zwartebroek behoort naast Terschuur, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen Stroe, De Glind, Kootwijk en Barneveld tot de gemeente Barneveld. Het inwoneraantal van de gemeente was 51.486 (per 1 januari 2008). Het inwoneraantal van Zwartebroek 1.266 (per 1 januari 2008).De naam Zwartebroek getuigt van veen en moeras ('broek' duidt op laag moerasbos, kreupelhout in nat gebied). Eeuwenlang hebben de bewoners van deze streek in een moeras geleefd en hun brood verdiend met turf steken in het veen.

Het monument van de turfstekende man, op de hoek van de Platanenstraat en de Damweg is een aandenken aan het verleden. Ook de nu nog bestaande rietgaten en riet langs de sloten is te zien dat het vroeger een moerassige streek is geweest. De elzenboom komt in Zwartebroek veel voor. Dat deze boom hier zo goed gedijd heeft te maken met de vochtige grond, de vele sloten, beekjes en rietmoerassen. Al in de twaalfde eeuw werd begonnen met de ontginning van dit gebied. Een betere afwatering kwam tot stand. Het kaarsrechte wegenpatroon toont de oorspronkelijke ontginningmethode duidelijk aan en geeft het landschap rond Zwartebroek een bijzonder aanzien.

Voor meer informatie:
Zwartebroek en Terschuur... tussen stuwwal en heuvelrug

Turfsteker Zwartebroek