Doelstelling

Optimalisering van het leefklimaat in de dorpen Zwartebroek en Terschuur, zodat voor jong en oud goede mogelijkheden zijn om op een zo prettig mogelijke manier te kunnen leven en werken

Doelstelling Plaatselijk Belang