Actueel

Categorieën

Terug
nov 23, 2016 |
Dorpsplan,  |
secretariaat

Dorpsrel om basisscholen in Terschuur en Zwartebroek

De emoties lopen hoog op in Terschuur en Zwartebroek. Basisscholen De Zaaier en Het Anker willen ondanks hun forse krimp niet fuseren. De religieuze identiteit lijkt boven kinderwelzijn te gaan, reageren dorpsbewoners woedend.

Wens nummer één in het nieuwe dorpsplan is de fusie van De Zaaier en Het Anker. De nieuwe school zou één identiteit moeten krijgen. Maar dat is problematisch vanwege de religieuze verschillen, vinden de schoolbesturen. Basisschool De Zaaier in Terschuur heeft een hervormde identiteit en Het Anker een protestants-christelijke.

Directeur Bertus van den Berkt van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag wil geen concessies doen. "Onze denkbeelden over huwelijk en gezin en homoseksualiteit zijn anders dan op basisschool Het Anker. Onze personeelsleden mogen bijvoorbeeld geen homoseksuele relaties aangaan. Op het moment dat we fuseren, moeten we die principes misschien aan de kant zetten. Dat willen we niet."

Oplossing
De afgelopen jaren nam het leerlingaantal van beide scholen sterk af. De Zaaier heeft nu nog 85 leerlingen en Het Anker 72. De schoolgebouwen zijn bovendien verouderd. Daarom hebben de schoolbesturen een oplossing bedacht. Ze gaan in 2019 verder onder één nieuw dak. Door deze beslissing behouden ze hun eigen identiteit. Tineke Mulder, secretaresse van Plaatselijk Belang, vindt het een onbegrijpelijke keuze. "Een school moet het belang van het kind voorop stellen. Dat gebeurt nu niet. De meeste ouders willen dat de scholen samengaan. Dat blijkt duidelijk uit het nieuwe dorpsplan."

Geen boodschap
Ook de dorpswerkgroep heeft gepleit voor een fusie, zegt lid Frans Vernooij. "Het heeft geen zin om met twee scholen in één gebouw te gaan zitten. Dat kost geld en de scholen blijven dan allebei heel klein. Wij hopen dan ook dat het huidige plan niet doorgaat. We blijven hierover met de gemeente en de schoolbesturen in gesprek." De schoolbesturen hebben geen boodschap aan de kritiek van de dorpsbewoners. "Zolang het financieel kan en de kwaliteit volgens de inspectie goed genoeg is, willen we de scholen met onze eigen identiteit zoveel mogelijk openhouden", zegt Van den Berkt.

Schoolpleinen
Hij staat open voor een uitgebreide samenwerking met basisschool Het Anker op de nieuwe locatie. "We willen onze schoolpleinen delen en zoveel mogelijk dingen samendoen." Van den Berkt hoopt dat nu het besluit over de toekomst genomen is, het verzet in de dorpen zal gaan liggen. "Wij willen graag van alle emotie af. Dit is ons besluit en op deze manier gaan we het doen."

Bron: AD.nl (Johan Hardeman)