Actueel

Categorieën

Terug
sep 25, 2018 |
Diversen, Bijeenkomsten,  |
secretariaat

Samen scholen in Terschuur en Zwartebroek?

Geachte ouders en betrokkenen, via de nieuwsbrieven en de media bent u het afgelopen schooljaar geïnformeerd over het onderzoeksproces inzake het mogelijk samengaan van of samenwerken tussen Het Anker en De Zaaier.

Om tot een evenwichtig besluit te kunnen komen, is in de eerste helft van het schooljaar 2017-2018 door Verus - de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs - een onderzoek uitgevoerd onder externe en interne betrokkenen rond de scholen Het Anker en De Zaaier en hun stichtingen PCO Gelderse Vallei en De Drieslag. Bovendien is er in de tweede helft van het schooljaar een studiedag geweest waaraan de teams en een genodigd deel van de ouders van beide scholen hebben deelgenomen.

Met de uitkomsten van het onderzoek en de studiedag zijn de beide bestuurders in overleg gegaan met hun Raad van Toezicht en hebben zij uiteindelijk hun standpunten bepaald.

De besturen van PCO Gelderse Vallei en De Drieslag nodigen u graag uit om u - op donderdagavond 4 oktober 2018 - te informeren over hun huidige standpunten.

Deze avond heeft een informatief karakter. U wordt geïnformeerd over het - tot nu toe gelopen – proces en de hoofdopbrengsten uit het bovengenoemde onderzoek en van de bovengenoemde studiedag. De bestuurders van Stichting PCO Gelderse Vallei en Stichting De Drieslag zullen u vervolgens inhoudelijk informeren over hun standpunten. Tijdens het tweede deel van de avond krijgt u alle gelegenheid om verhelderingsvragen te stellen.

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, verzoeken we u om u aan te melden via deze link. Vanaf 19.00 uur is de zaal open (en staat de koffie/thee klaar) en bent u van harte welkom.

Agenda:

  • 19.30 uur Opening door avondvoorzitter, de heer P.L.A. Helmholt
  • 19.40 uur Terugblik op het onderzoek en de studiedag door de heer Visser van Verus
  • 19.50 uur Toelichting op de standpunten van de besturen
    Bestuurder Stichting PCO Gelderse Vallei, de heer Smits
    Bestuurder Stichting De Drieslag, de heer Van de Rhee
  • 20.00 uur Gelegenheid tot het stellen van verhelderingsvragen
  • 20.30 uur Sluiting van de informatieavond


Datum: donderdag 4 oktober
Locatie: zalencentrum De Belleman, Eendrachtstraat 97, 3785 KT te Zwartebroek