Actueel

Categorieën

Bijeenkomsten,  |

Dit jaar kan de Algemene Ledenvergadering in ons dorpshuis ‘de Belleman’ helaas niet doorgaan. Toch wil de Vereniging Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur zich ook dit jaar blijven inzetten voor het  leven en welzijn  van onze dorpen Zwartebroek, Terschuur én omgeving. Doet u en doe jij (weer) mee?

Ook in 2021 kan de contributie/bijdrage voor het lidmaatschap al vanaf € 5,- overgemaakt worden op rekening IBAN nr. NL66 RABO 0366 3123 83 t.n.v. "Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur" te Zwartebroek (N.B. Vermeld als lid s.v.p. ook het adres).

In de video vindt u een presentatie met het jaarverslag en een overzicht van activiteiten gedurende 2020.

 

Bijeenkomsten,  |

Beste bewoners van Terschuur en Zwartebroek,

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze vereniging in dorpshuis ‘de Belleman’ kan helaas geen doorgang vinden. Hoe we ook zoeken: het Corona-virus heeft ons alledaagse leven in zijn greep en dus wordt ook Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur genoodzaakt diepgewortelde tradities te doorbreken.

Immers: leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen worden meer dan ooit gekoesterd.

Maar onze hartelijke groeten én wensen voor komend jaar zijn niet te stuiten en onverkort actueel. Wij wensen u een gelukkig en gezond níeuw jaar toe. Uiteindelijk hopen en verwachten wij dat 2021 een jaar vol nieuwe kansen zal worden waarbij dromen uiteindelijk weloverwogen en verantwoord uit zullen komen!

Een meer dan plaatselijk belang: het ga u en ons goed…!

 

Vriendelijke groeten,

Bestuur Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Terschuur en Zwartebroek zijn potentieel kansrijke locaties voor de plaatsing van vier mega windturbines, aldus het Milieu Effect Rapport (MER) 'Windenergie in Barneveld' dat in januari werd gepresenteerd. Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur maakt zich zorgen over de impact hiervan op de inwoners, de natuur en het landschap van Terbroek. Samen met de Terbroekse Industriële Kring (TIK) en actieve inwoners is de werkgroep Tegenwind Terbroek opgezet om hier tegen te verzetten. Groene energie OK, maar landschapsvervuiling NEE (dorpsplan 2016).

Een petitie tegen plaatsing van mega windturbines in Terbroek staat online. Nog niet getekend? Doe dat voor 4 maart! Teken de petitie!

 

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Donderdag 7 maart a.s. is onze jaarlijkse ledenvergadering. Met als thema 'samen staan we sterk', willen wij u uitnodigen om deze ledenvergadering te bezoeken.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Plaatselijk belang gaat samen met de Gemeente Barneveld (Klaas Pol) en wijkagent (Nico van Maanen) in overleg. Dit overleg is openbaar.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Voor u en jou, die meeleeft met onze dorpsgemeenschappen Terschuur en Zwartebroek organiseren wij op vrijdagavond 4 januari 2019 van 20.00 uur tot 22.30 uur de nieuwjaarsreceptie uiteraard in “De Belleman”.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Geachte ouders en betrokkenen, via de nieuwsbrieven en de media bent u het afgelopen schooljaar geïnformeerd over het onderzoeksproces inzake het mogelijk samengaan van of samenwerken tussen Het Anker en De Zaaier.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Op vrijdag 5 oktober a.s. organiseert Welzijn Barneveld weer een Seniorendag in dorpshuis De Belleman, met als thema Spellenkermis. Aanvang van het evenement is om 14.00 uur en zal ongeveer om 16.30 uur zijn afgelopen. Komt u ook naar de spellenkermis met diverse spellen zoals verhalenbingo en Eén van de Acht?

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Gijs Jan Berkhof werd donderdagavond bij zijn afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur getrakteerd op een oorkonde vanwege zijn "bijzondere bijdrage" aan de belangenvereniging.

Bijeenkomsten,  |

Ook dit jaar wil het bestuur van de Vereniging "Plaatselijk Belang" zich wenden tot haar leden en alle inwoners van Zwartebroek, Terschuur, Kallenbroek en de buitengebieden.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Op vrijdag 5 januari 2018 hadden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van De Belleman en Plaatselijk Belang. Dit jaar hadden we een goede en gezellige opkomst.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

Zaterdag 1 april a.s. is het weer Open Huis bij de Sport en Spelkasten. Trotseer jij de stormbaan? Kom dan tussen 13.30 en 15.30 uur naar Play2B in Zwartebroek. Tot dan!

Dorpsplan, Bijeenkomsten,  |

Hoe kan ik meedenken? Iedereen, groot en klein, mag meedenken en meebeslissen over de nieuwe inrichting van de speelplekken. De wijze waarop is vastgelegd, maar daarbinnen kan iedereen kiezen hoe intensief zij betrokken willen zijn.

Bijeenkomsten,  |

Ook dit jaar wil het bestuur van de Vereniging "Plaatselijk Belang" zich wenden tot haar leden en alle inwoners van Zwartebroek, Terschuur, Kallenbroek en de buitengebieden.

Dorpsplan, Bijeenkomsten,  |

Donderdagavond 3 november a.s. in Dorpshuis De Belleman. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur Het dorpsplan zal tijdens deze avond aangeboden worden aan onze burgemeester dhr. dr. J.W.A. (Asje) van Dijk. U bent van harte welkom!

Diversen, Bijeenkomsten,  |

De belangstelling voor de nieuwbouwwijk Het Domein in Zwartebroek is veel groter dan gedacht. Dat zei wethouder Aart de Kruijf donderdag bij het officiële begin van de bouw van de nieuwe wijk. Het merendeel van de nu beschikbare woningen is verkocht of verhuurd. De meeste nieuwe bewoners komen uit de buurt. En dat is precies de bedoeling van alle betrokken instanties.

Diversen, Bijeenkomsten,  |

In het nieuwbouwproject ‘Het Domein’, onderdeel van het nieuwbouwplan Dwarsakker in Zwartebroek, komen in totaal 39 nieuwbouwwoningen. Woningstichting Barneveld bouwt de 22 sociale huurwoningen die in de wijk komen. Heeft u interesse? Noteer dan 7 april, tussen 17.00 en 19.00 uur in uw agenda. Woningstichting Barneveld houdt dan een informatiebijeenkomst in De Belleman.

Diversen, Dorpsplan, Bijeenkomsten,  |

Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het Woonzorgcentrum Dwarsakker op dinsdagavond 5 april a.s. in Dorpshuis de Belleman.

Bijeenkomsten,  |

Ook dit jaar wil het bestuur van de Vereniging "Plaatselijk Belang" zich wenden tot  haar leden en alle inwoners van Zwartebroek , Terschuur, Kallenbroek en de buitengebieden.